InfoData

InfoData zajmuje się przygotowywaniem oprogramowania pod indywidualne wymagania dla firm. Specjalizujemy się w oprogramowaniu księgowym które dostarczamy dla biur rachunkowych oraz prywatnych przedsiębiorców. Tworzymy m.in. dodatkowe moduły generujące zestawienia, wgrywające dane oraz migratory danych.

Dla akcjonariuszy

Niniejsza sekcja powstała z obowiązku wynikającego z art. 5 § 5 K.S.H., zgodnie z którym m.in. spółki akcyjne prowadzą własne strony internetowe i zamieszczają także na tych stronach, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od spółek.