Kontakt

Kontakt

InfoData Spółka Akcyjna
ul. Podleśna 37
01-673 Warszawa

Mail: kontakt (at) infodata.pl

Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000589525, NIP: 5993179193, kapitał zakładowy 100.000 PLN wpłacony w całości.