Dla akcjonariuszy

Dla akcjonariuszy

Niniejsza sekcja powstała z obowiązku wynikającego z art. 5 § 5 K.S.H., zgodnie z którym m.in. spółki akcyjne prowadzą własne strony internetowe i zamieszczają także na tych stronach, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od spółek.